VYMÁHÁNÍ A ODKUP POHLEDÁVEK

EXEKUCE.SK      I    info@exekuce.sk     I     tel.: +420 252 540 208

www.exekuce.sk


 


Odkoupíme Vaše pohledávky. Jednotlivé ale i celé soubory pohledávek. V případě Vášeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Odkúpime Vaše pohľadávky. Jednotlivé ale aj celé súbory pohľadávok. V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte.

We will buy your receivables. Individual as well as entire sets of receivables. Please contact us if you are interested.

Kupimy Twoje wierzytelności. Pojedyncze i całe zestawy wierzytelności. Proszę skontaktować się z nami, jeśli jesteś zainteresowany.

Wir kaufen Ihre Forderungen. Individuelle und vollständige Ansprüche. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.

              Мы купим вашу дебиторскую задолженность. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы.             


 2024

HLEDÁME VĚŘITELE NEBO VYKOUPÍME POHLEDÁVKY ZA SUBJEKTY V ČR:

2024

HĽADÁME VERITEĽA ALEBO VYKÚPIME POHĽADÁVKY ZA SUBJEKTY V SR:


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting